1. Aldri vil jeg glemme min oppgave:

Å være til gagn for alle de som lever,

så de må få del i den dypeste glede.

Derfor vil jeg lære meg

aldri å vakle i min kjærlighet til dem.

 

 

  1. Sammen med andre vil jeg aldri

se på meg selv som viktigere enn dem.

De er de viktigste.

Denne innsikt vil jeg lære meg

og holde fast på, i dypet av mitt hjerte.

 

 

  1. I all min gjerning vil jeg granske mitt sinn.

Når følelser og tanker dukker opp

som truer andre eller meg selv,

vil jeg lære meg med kraft

å imøtegå dem og avvise dem.

 

 

  1. Møter jeg noen som volder meg vansker,

eller mennesker plaget

av sine misgjerninger og sin lidelse,

vil jeg lære meg å verdsette dem

som var de en uvurderlig, sjelden skatt.

 

 

  1. Når noen av misunnelse

behandler meg dårlig,

håner, baktaler,

vil jeg lære meg å godta mine tap

og la dem seire.

 

 

  1. Når noen jeg har stilt all min forhåpning til

går hen og sårer meg på det dypeste,

vil jeg lære meg å se på ham

som min aller fremste åndelige lærer.

 

 

  1. Jeg vil lære meg å gi alle,

på alle mulige vis og uten unntak,

alt jeg kan av hjelp og glede.

Med ydmykhet tar jeg på meg

all den smerte og lidelse de måtte ha,

og ser på dem som om

de var min mor.

 

  1. Jeg vil lære meg å holde alt dette i hu,

og upåvirket av de åtte verdslige tankemåter,

med klar innsikt i at alle fenomener er

som blendverk og innbildninger,

 

bli fri fra bindingenes trelldom.