Fra den tibetanske tradisjonen Kagyu

 

 

Den korte tilfluktbønnen

 

 

I Buddha, Dharma og Sangha

Tar jeg tilflukt inntil Oppvåkningen er nådd

Ved fortjenesten av gavmildhet,

og de andre frigjørende handlinger*

må Buddhatilstanden nås for alle veseners skyld.

* (De seks frigjørende handlinger er: gavmildhet, etikk, toleranse, entusiasme, meditasjon og innsikt)

De fire grenseløse tanker:

 

 

Må alle vesener være lykkelige og ha årsaken til lykke.

Må de være uten lidelse og årsaken til lidelse,

Må de nå den største lykke som er helt uten lidelse,

Og oppleve ubetinget kjærlighet til både nære og fremmede!

 

 

Åtte vers for trening av sinnet

 

Den korte bønn til Mahamudra-linjen

 

 

Til store Dordje Thjang, Tilopa, Naropa,

Marpa, Milarepa, Dharmaens Mester Gampopa,

Kjenner av de tre tider, allvitende Karmapa.

Bærere av de fire store og de åtte mindre skolers linje,

De tre Drigung, Taklung og Thsalpa,

den strålende Drukpalinje og de andre,

Mestere av Mahamudras dype vei,

Veseners beskyttere uten like, Dakpo Kagyu linien,

Jeg ber til alle dere Kagyu lamaer,

Gi meg deres inspirasjon,

så jeg kan følge deres linje og eksempel!

 

Det er sagt at avkall er meditasjonens fot.

Til denne mediterende som ikke er tilknyttet mat og rikdom,

Som gir opp tilknytningen til dette livet,

Gi meg inspirasjon så begjær etter eiendom og ære forsvinner!

 

Det er sagt at hengivenhet er meditasjonens hode.

Lama er den som åpner døren

til de dype belæringers skattkammer,

Til denne mediterende som hele tiden vender seg til henne,

Gi deres inspirasjon så naturlig hengivenhet fødes i meg!

 

Det er sagt, at oppmerksomhet er meditasjonens kropp.

Enhver tanke som dukker opp, dets natur er nuet.

Til denne mediterende som uten anstrengelse hviler der

Gi deres inspirasjon så min meditasjon blir uten begrepsdannelse!

 

Det er sagt, at tankers essens

er Sannhetstilstanden – Dharmakaya,

De er ikke virkelige, men oppstår alikevel.

Til denne mediterende som ser sinnets spontane lek,

Gi deres velsignelse så jeg innser enheten i samsara og nirvana!

 

Må jeg i alle liv ikke være adskilt fra den fullkomne Mester,

Men nyte godt av den strålende Dharma.

I det jeg realiserer veiens og Bodhisattvatrinnenes kvaliteter,

Må jeg hurtig oppnå Dorje Thjangs tilstand!

 

Avslutning

 

Ved å praktisere denne meditasjon,

må jeg hurtig oppnå Mahmudra-tilstanden,

Og bringe alle vesener, uten unntak, til dette plan!

 

Ved å betrakte objekter – ses sinnet uten objekt.

Ved å betrakte sinnet – ses dets essens av tomhet (åpenhet).

ved å betrakte begge –

må den dualistiske klamring spontant frigjøres!

Må jeg oppleve den lysende klarhet

som er sinnets naturlige tilstand!

 

 

Deling av fortjeneste

 

Ved hjelp av denne praksis, må jeg hurtig

Oppnå den fulle Oppvåkning,

Og bringe alle vesener, uten unntagelse,

Til samme plan!

 

 

Andre ønskebønner

 

Ved fortjenesten av dette,

må jeg oppnå fullt klarsyn (Buddhatilstanden).

Etter å ha overvunnet alle skadelige fiender

(hat, grådighet og uvitenhet),

Opprørt av bølger av fødsel, alderdom, sykdom og død,

Må jeg befri alle vesener fra dette tilværelsens hav.

 

I kraft av dette, må alle vesener

Fullende oppbyggelsen av gode handlinger og visdom

Og derved oppnå de to høyeste tilstandene,

Som oppstår gjennom gode handlinger og visdom.

 

Ved velsignelsen av Buddhas tre oppnådde tilstander,

Ved velsignelsen fra selve den uforanderlige og sanne lære,

Ved velsignelsen fra den samlede Sanghas anstrengelse,

Må denne ønskebønn således bli oppfylt.

 

Mantraer

 

OM AH HUNG

 

OM MA NI PE ME HUNG

 

KARMAPA KJENNO

 

OM TARE TU TARE TURE SVAHA

 

TADYATHA - OM MUNE MUNE MAHAMUNAYE SVAHA

 

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG

 

OM GATE GATE PARA GATE PARA SAMGATE BODHI SVAHA

 

OM BENZA SA TO SA MA JA / MA NU PA LA JA /

BENZA SA TO TE NO PA / TISTHA DRI DHO ME BHA WA /

SU TO KAJO ME BHA WA / SU PO KAJO ME BHA WA /

A NU RAKTO ME BHA WA / SARWA SIDDHI MEM TRA JATSA /

SARVA KARMA SU TSA ME /

TSITAM SRI JA KU RU HUNG HA HA HA HA HO BHA GA WAN /

SARVA TA THA GA TA BENZA MA ME MYNTSA

BENZI BHA WA MA HA SA MA JA SATO AH.

 

OM BENZA SATO HUNG

 

 

-