av Nubchen Sangye Yeshe

 

 

Atiyoga er den suveren vogn, tinden av alle yogaer og mor til alle buddhaer. Den kalles dzogchen (store fullkommenhet) fordi den åpenbarer i detalj betydningen av den spontane og naturlige perfeksjon til de talløse fenomener slik at den kan forstås i sin nakenhet. 

 

Essensen av denne ypperlige skatten, alle veiers universelle forfader, er en spontan og naturlig tilstand som må oppfattes, eller gjenkjennes, direkte og uten innblanding fra det konseptuelle sinn.

 

Men hvordan får en tilgang til denne kunnskapen? På veien av suveren yoga finnes det intet objekt av kunnskap basert på skrifter som skal analyseres av ens intellekt.

 

Hvorfor det? Fra selve begynnelsen er alle eksistensens fenomener, uten at de forandrer sin farge eller skinn, i en naturlig tilstand av opplysthet i dimensjonen av den ene sfære av selvoppstående visdom.

 

Hvem kunne identifisere noe konkret ved å studere i dette? Hvem kunne noen gang finne noen årsaker? Hvilken filosofisk konklusjon kunne trekkes, og på basis av hvilke kognitive metoder? Sannheten er, at ved å være udelelig, kan ikke essensen til alle ting oppfattes av sinnet.

 

© Aksel Sogstad

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.