Uansett hva som blir sett med øynene,

Det ytre universet og levene vesener innen dette.

Hvordan de enn synes, forbli i en tilstand uten å begjære dem som de var ekte.

I en slik frihet fra dualitet, ses alle ting som visdom, lysende, men likevel tomme.

Jeg påkaller den Guru som er fri for begjær og tilknytning,

Jeg påkaller Orgyen Pema Jungney.

 

Uansett hva lyder som høres gjennom ørene,

om de er behagelige eller plagsomme,

hør dem som lyder av tommhet, forbli i den tilstanden uten å vurdere.

Tomhetens lyder er Buddhaenes tale, uten begynnelse og endeløse.

Jeg påkaller Buddhaenes tale av lyd og tomhet,

Jeg påkaller Orgyen Pema Jyungnay.

 

Uansett hva tanker som rører rundt i sinnet,

Uansett hvilke følelsesladede tanker som oppstår av de fem sinnsgifter.

Ikke foreta forandringer ved sinnet, ved å gå tilbake til fortiden eller ta framtiden på forskudd.

Når tankene naturlig faller til ro inn i seg selv,

oppnår man frigjørerelse inn i kroppen av absulutt sannhet.

Jeg påkaller Guruen av indre frigjort bevisshet,

Jeg påkaller Orgyen Pema Jyungnay.

 

Må begjæret for det som virker som "ytre-verden" bli renset.

Må binding til det som virker som "indre-sinnet" bli frigjort.

Må det som ligger mellom klarhetens lys, være selvbevisst.

Buddhaer av de tre tider, gjennom deres medfølelse,

må sinnet til alle levende vesener som meg, bli frigitt.

 

 ©lama Sherab